Wystawa w Siedlcach - zaproszenie

 


Jest to pierwsza z cyklu wystawa ikon powstałych na XV Międzynarodowych Spotkaniach Ikonopisów, które odbyło się miesiąc temu w Castel Gandolfo, niedaleko Rzymu. Temat spotkania nawiązuje do słów Chrystusa wypowiedzianych na krzyżu do Maryi i św. Jana: Oto syn Twój, oto Matka twoja.

Wspólnej pracy polskich i ukraińskich malarzy towarzyszyła ikona nieżyjącego już ukraińskiego artysty Ostapa Łozińskiego, która powstała w 2021 r. w trakcie pleneru w Krzyworówni. Przedstawia opisaną przez św. Jana scenę, która interpretowana jest przez teologów jako "testament z Krzyża". Konający na krzyżu Chrystus zwraca się do swej matki i umiłowanego ucznia słowami: Oto syn Twój, oto Matka Twoja. To moment w którym Maryja staje się matką rodzącego się kościoła, nową Ewą, Matką wszystkich uczniów.

Od 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy organizuje plenery dla malarzy zrzeszonych wokół współczesnych ośrodków ikonopisania w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Katedra Sztuki Sakralnej Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, oraz malarze związani z mińską pracownią IKONIQUE. Uczestnikami warsztatów są artyści reprezentujący tradycje prawosławne i katolickie, którym przyświeca ten sam cel – odnowa ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła.