Wystawa w Bazylei

 


Na zaproszenie pastora Maxa Hartmanna w Bazylei (Reihen) 22 marca otworzymy przekrojową wystawę ikon powstałych w trakcie Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w latach 2012-2022. Gospodarzami naszej wystawy jest żeńskie zgromadzenie kobiet, które swoje życie poświęcają służbie bliźnim. Prowadzą szpital, w ich domu jest również galeria sztuki, gdzie do końca maja będzie prezentowanych ok. 60 prac malarzy z Polski i Ukrainy. W związku z wystawą u diakonis z Rehien wydaliśmy również broszurę w języku niemieckim.

Zaproszenie na wystawę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

 


Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów organizowane są nieprzerwanie od 2009 r. W 2023 r. odbyły się w Castel Gandolfo we Włoszech. Wzięli w nich udział artyści z Polski i Ukrainy. Wybierając tematy kolejnych plenerów staramy się odczytywać Ewangelię w kontekście czasów, w których przyszło nam żyć. Ostanie dwa lata naznaczone są bólem, goryczą i niepewnością, a także dojmująco odczuwaną rozłąką. Dramat wojny w Ukrainie uświadamia nam sens poświęcenia i ofiary, a także potrzebę wspólnoty i solidarności. Dlatego w 2023 r. tematem pleneru były słowa Jezusa: Oto syn Twój – oto Matka twoja – skierowane do Marii i św. Jana, wypowiedziane z krzyża. Teologowie nazywają je „testamentem z Krzyża”.

Prace namalowane w czasie pleneru prezentują artystyczne i duchowe poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania życia i wiary wobec brutalnej teraźniejszości i jakże niepewnej przyszłości. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zaprezentujemy blisko 60 prac. Nie wszystkie jednak powstały we Włoszech. Od czasu wybuchu wojny nasi lwowscy koledzy nie mogą opuścić Ukrainy. Ikony Danyly Movchana, Kostka Markovycha, Tarasa Kuziv i Ivana Daszki dołączyły do wystawy poplenerowej we Lwowie, w Galerii Dzyga.

Plener w Castel Gandolfo odbył się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.