Nabożeństwo na cmentarzu nr 58


Dwa cmentarze wojenne (nr 58 i 59) zlokalizowane w pobliżu wsi Nowica, na stokach Magury Małastowskiej były na początku tego wieku najbardziej zaniedbanymi cmentarzami spośród tych, które zostały urządzone po operacji gorlickiej. Inicjatorem, inwestorem i koordynatorem prac rekonstrukcyjnych na cmentarzach 58 i 59  jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy. Dofinansowanie prac rekonstrukcyjnych ze strony instytucji publicznych (ROPWiM, urząd wojewódzki, urząd gminy i Czarny Krzyż) jest niewielkie - stąd konieczność rozłożenia prac na wiele lat. Cmentarze zostały odtworzone dzięki społecznemu zaangażowania szeregu osób, które nie pobierały wynagrodzenia bądź pracowały za utrzymanie (uczestnicy obozów organizowanych przez Stowarzyszenie Magurycz).

Na cmentarzu nr 58 w mogiłach pojedynczych i zbiorowych pochowano 136 żołnierzy (60 austriackich i 76 rosyjskich) poległych w okresie zima 1914- wiosna 1915 r.  Gdy w 2007 r. zdecydowaliśmy się podjąć prace nie sposób było w oparciu o pozostałe destrukty krzyży i kupę kamieni w miejscu piramidy określić ich pierwotne formy. Dlatego zleciliśmy Jerzemu Drogomirowi sporządzenie archiwalnego studium. W oparciu o jego ustalenia w nowosądeckiej pracowni Studio 2,26 (arch. M. Rams i T.Sus) powstał projekt budowlany. W latach 2009-2017 zostały rekonstruowane krzyże znaczące pochówki oraz dominanta - piramida zwieńczona potężnym krzyżem, zamontowano tabliczki z nazwiskami żołnierzy, uporządkowano zarówno cmentarz jak i teren wokół niego.

9 września 2017 r. w intencji żołnierzy spoczywających na cmentarzu nr 58 odbyło się nabożeństwo celebrowane przez ks. Roberta Młynarczyka (kapelan SG) ks. Jana Pipkę i o. Tomasza Biłkę OP. Wzięli w nim udział przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy, Stowarzyszenia Magurycz, Wojewody Małopolskiego, Czarnego Krzyża, autor projektu inż. arch. Mariusz Rams, społecznicy zaangażowani w przedsięwzięcie oraz uczestnicy pleneru ikonograficznego odbywającego się w Nowicy.


Fotorelacja (zdjęcia: Peter Beym)

W trakcie uroczystości płk. prof. Erwin Fitz odznaczył honorowymi krzyżami Austriackiego Czarnego Krzyża (OSK) Mateusza Sorę (Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy) i Szymona Modrzejewskiego (Stowarzyszenie Magurycz).