Krzyż na cmentarzu wojennym nr 58 na Przysłupiu


14 września został zamontowany krzyż wieńczący piramidę - tym samym odtworzona została dominanta na cmentarzu wojennym nr 58. W najbliższym czasie planowane jest przykrycie daszkiem łączenia krzyża i piramidy oraz prace porządkowe i rekonstrukcja szańca/ogrodzenia.