Konkurs na nowe przekłady wierszy Bohdana Ihora AntonyczaKatedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego
i Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy
zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na nowe przekłady wierszy Bohdana Ihora Antonycza.

Oceniać je będzie jury w skład którego wejdą poeci, tłumacze i badacze twórczości poety. Wiersze zwycięzców zostaną opublikowane w tomie nowych przekładów twórczości Bohdana Ihora Antonycza.

Wybrane wiersze zostaną także wykorzystane w toku prac nad widowiskiem muzyczno-literackim, które przygotowywane jest przez artystów z Polski i Ukrainy. Premiera widowiska została zaplanowana w trakcie VII edycji Spotkań Teatralnych Innowica 19 czerwca 2014 r.

Z podanych niżej tytułów prosimy o wybranie dwóch i do dnia 30 marca przysłanie ich przekładów na adres  tomikantonycz@wp.pl

 Z tomiku Привітання життя: ПІСНЯ ПРО ВІЧНУ МОЛОДІСТЬ, ПРЕЛЮДІЯ, СТАРЕ ВИНО , СВІЧКА  МЕТЕОР, СОНЯШНИК,  КОДА, РОМАНТИЗМ, „І” , ПІДСВІДОМІСТЬ, ПЕРШИЙ СНІГ, МОЛИТВА, НІЧ, АВТОБІОГРАФІЯ, VELYKA HARMONIA;  Три перстені. Поеми й лірика: АВТОПОРТРЕТ, ТРИ ПЕРСТЕНІ, ЕЛЕГІЯ ПРО СПІВУЧІ ДВЕРІ, ЕЛЕГІЯ ПРО ПЕРСТЕНЬ ПІСНІ, ПЕЙЗАЖ З ВІКНА,  ВЕРЕТЕНО, КЛЕНИ, СЕЛО, РІЗДВО, ЛИСТ, ДАВНІЙ МОТИВ,  ДО НАС!, НІЧ НА ПЛОЩІ ЮРА; Книга Лева ПІСЕНЬКА ДО СНУ, ДРУЖНЯ ГУТІРКА, ДНО ПЕЙЗАЖУ, ВІЩИЙ ДУБ, КОЛОДІЙСТВО, ЧЕРЕМХИ, УРИВОК, ЗАБУТА ЗЕМЛЯ; Зелена Евангеля:  ЕПІЧНИЙ ВЕЧІР, ПОРТРЕТ ТЕСЛІ, ЯРМАРОК, МІЙ ЦЕХ, СХРЕЩЕННЯ, ДУЕТ, САД, ЧЕРЕМХОВИЙ ВІРШ, ДАХИ, ПОВОРОТ, КРАЇНА БЛАГОВІЩЕННЯ; Ротації: МІСТА Й МУЗИ, НАЗАВЖДИ, БАЛАДА ПРО БЛАКИТНУ СМЕРТЬ, ДНО ТИШІ, КІНЕЦЬ СВІТУ