Danylo Mowczan - Człowiek i cherubin (wystawa ikon w Poznaniu)

"Pisanie ikony jest przede wszystkim modlitwą i przebywaniem w obecności Najwyższego" - na niezwykłe spotkanie sacrum i profanum połączone z krótką opowieścią o filozofii ikony zapraszamy w piątek 17 maja o godz. 19.00 do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Twórczość Danyła Mowczana to nawiązanie do tradycyjnej ikony zachodnioukraińskiej, a także dziedzictwa Jerzego Nowosielskiego. Zachęcamy do poznania mistycznej strony wschodniego sąsiada. Wystawa potrwa do 7 czerwca.

Danyło Mowczan (ur. 1979) – absolwent Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych (2006), stypendysta „Gaude Polonia” (2012). W Polsce jego prace były wystawiane m.in. we Wrocławiu (2012, Centrum Sztuki IMPART) i Częstochowie (2013, Galeria Dobrej Sztuki).

Wystawa odbędzie się w ramach VI Festiwalu Kultury "Ukraińska Wiosna" 2013

Noc Muzeów w Krynicy, koncert Julii Doszny, Nikifor na Ukrainie

"Zapraszam serdecznie na koncert w Nowym Sączu - do Galerii Marii Ritter 18-go maja na godzinę 18:00" - Julia Doszna

Prace Nikifora z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu jadą na Ukrainę
Termin : 16.05.2013  - 30.06.2013

Nikifor, jeden z najsłynniejszych na świecie artystów z kręgu sztuki "naiwnej", był Łemkiem z Krynicy. Łączył go szczególnie silny związek emocjonalny z cerkwią greckokatolicką i z prawosławiem. Obecnie jest zaliczany obok Andy’ego Warhola do najwybitniejszych w dziejach artystów łemkowskich. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, posiadające największą na świecie kolekcję dzieł tego malarza, zostało zaproszone przez Muzeum Narodowe Ukraińskiej Sztuki Ludowej w Kijowie do wspólnej organizacji wystawy jego twórczości w stolicy Ukrainy.

Sztuką Nikifora szczycą się dzisiaj zarówno Polacy jak i Łemkowie i Ukraińcy, dlatego planowana wystawa, w tak szczególnym miejscu jakim jest zabytkowy zespół Ławry Peczerskiej w Kijowie, powinna stać się wydarzeniem o najwyższej randze w zakresie współpracy kulturalnej w dziedzinie muzealnictwa i plastyki pomiędzy Polską i Ukrainą w 2013r.

Prezentacja unikalnej kolekcji ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, to pierwsza w ogóle  wystawa twórczości Nikifora ze zbiorów polskich muzeów na Ukrainie, dająca szanse na rozwinięcie współpracy międzynarodowej w dziedzinie muzealnictwa, stwarza perspektywę dalszej współpracy i kulturowego zbliżenia Polski i Ukrainy, poprzez wskazanie elementów wspólnego dziedzictwa, takich jak właśnie twórczość Nikifora.

Na wystawie zaprezentowane zostaną w szerokim wyborze unikalne, auten tyczne dzieła Nikifora, wykonane we wszystkich technikach artystycznych jakimi malarz się posługiwał /akwarela, gwasz, kredka, ołówek/. Wystawa pokaże chronologiczny przekrój twórczości artysty, ze szczególnym uwzględnieniem najpiękniejszych obrazów Nikifora wykonanych w okresie międzywojennym. Pokazane zostaną wszystkie główne cykle tematyczne obecne w twórczości krynickiego artysty. Część malarską ekspozycji uzupełnią archiwalne zdjęcia artysty oraz powiększone fotograficzne reprodukcje wybranych prac. Wystawie towarzyszyć będą inne działania, takie jak prezentacja filmów dokumentalnych o Nikiforze /”Mistrz Nikifor”, reż. J. Łomnicki 1956, „Taki świat”, reż. Tad. Stefanek 1967/   i filmu fabularnego „Mój Nikifor” w reż. Krzysztofa Krauze, a także wykład o Nikiforze /kurator wystawy, Zbigniew Wolanin/, występ artystów z Łemkowszczyzny - Julii Doszny i Piotra Trochanowskiego na wernisażu. Zos tanie wydany  bogato ilustrowany katalog z tekstem w językach polskim i ukraińskim.

Koordynatorem projektu jest Zbigniew Wolanin, etnograf i kustosz w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, kurator kolekcji Nikifora w zbiorach muzeum, autor stałej ekspozycji w Muzeum Nikifora  w Krynicy  i kilkudziesięciu wystaw twórczości Nikifora w kilku krajach. Prace związane z konserwatorskim i technicznym przygotowaniem ekspozycji, wykona profesjonalny zespół zatrudnionych w Muzeum konserwatorów dzieł sztuki. Przygotowaniem wystawy w Kijowie zajmie się zespół pracowników Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu  i ukraińskich specjalistów z Muzeum Narodowego w Kijowie.