piątek, 11 maja 2012

Wyróżnienie w ramach Nagrody im. Mariana Korneckiego


Kraków, 09.05.2012 r.

Szanowny Pan
Tomasz Sikorski
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy                        

Z prawdziwą radością pragnę Pana poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego po uwzględnieniu rekomendacji Kapituły Nagrody postanowił przyznać Stowarzyszeniu Przyjaciół Nowicy wyróżnienie w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

Przyznane wyróżnienie jest wyrazem uznania za zachowanie unikalnej drewnianej zabudowy wsi Nowica oraz typowego dla tego regionu budownictwa – łemkowskich chyży - poprzez nadanie im nowych funkcji oraz ich ożywienie w wyniku realizowania cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych – Festiwalu Innowica oraz Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów.

Ponadto, uprzejmie informuję, że Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego w 2012 roku przyznana została Księdzu Prałatowi Stanisławowi Dziedzicowi za ponad czterdziestoletnią działalność na rzecz ratowania zabytków architektury drewnianej, w szczególności za podjęty trud konserwacji dwóch kościołów drewnianych – kościoła w Sękowej (wpisanego na Listę UNESCO) i dawnej cerkwi greckokatolickiej w Owczarach.

Chciałbym nadmienić, że w uznaniu dla osiągnięć zgłoszonych kandydatów postanowiono przyznać wyróżnienia w ramach Nagrody im. Mariana Korneckiego także Gminie Iwkowa za podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie której zwolnione zostały od podatku budynki mieszkalne drewniane z zachowaną naturalną elewacją oraz budynki mieszkalne murowane, których właściciele są jednocześnie posiadaczami mieszkalnych zabytkowych budynków drewnianych oraz Księdzu Stanisławowi Jachymowi za dbałość o zachowanie zabytkowego kościoła w Sobolowie poprzez przeprowadzanie prac konserwatorskich i remontowych, a w szczególności za zrealizowanie w latach 2010 – 2011 projektu pn. „Zabytkowy drewniany kościół w Sobolowie – kompleksowy produkt dziedzictwa kulturowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Pragnę wyrazić mój szczery podziw i serdecznie podziękować Państwu za podjętą pracę na rzecz trwałego zachowania zabytków architektury drewnianej w krajobrazie kulturowym naszego regionu. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego, która odbędzie się w ramach XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, w dniu 20 maja 2012 roku o godz. 14.00 w Amfiteatrze w Wygiełzowie (na terenie Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec).

Krzysztof Markiel
Dyrektor Departamentu Edukacja, Kultury i Dziedzictwa Narodowego

0 komentarze: